top of page

 Prisar (pr. 01.01.2022)

 

Her finn du prisar på opplæring i dei klassane vi tilbyr.

Treng du ytterlegare informasjon, ring oss og vi skal hjelpe deg på best mulig måte!! :)

Gebyr til Statens Vegvesen kjem i tillegg til våre prisar, oppdaterte prisar finn du HER!

TGK
Trafikalt grunnkurs

 

Klasse B
Personbil
Klasse BE og B96
Bil med tilhenger

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp (14 timar) .. kr 2 200

Trafikant i mørket(mørkekøyring (3 timar)) ....... kr 1 500

Førstehjelp (4 timar, for dei over 25 år) ........... kr 950

Køyretime (45 minutt) ......................kr 750
Trinnvurdering trinn 2 ......................kr 750

Trinnvurdering trinn 3 ......................kr 750

Sikkerhetskurs på bane (4 timar) ...   kr 4 750

Sikkerhetskurs på veg (13 timar):

Del 1  Bilkjøringens risiko ……………….kr 0 

Del 2  Kjøring i landevegsmiljø...……..kr 5 200 

Del 3  Planlegging og kjøring i

variert trafikkmiljø ………………………...kr 3 900

Del 4  Refleksjon og oppsummering ..kr 0


Leige av bil til førarprøve ................  kr 2 300

Baneleige til NAF (s.kurs på bane) ...  kr 1 350

Pris klasse BE ..................…...   frå kr 8 500
Pris klasse B96 ...................      frå kr 6 000
Køyretime ...................................  kr 850

Trinnvurdering trinn 2 ..................  kr 850

Trinnvurdering trinn 3 ..................  kr 850
Lastsikringskurs ...........................  kr 1 500

Klasse AM146
Tohjuls moped

 

Pris klasse AM146 ............…… frå kr 7800

 

Inkluderer 14 timer kjøring og teorikurs i klasserom!
 

Klasse S
Snøscooter
Klasse T
Traktor 40 & 50 km/t

Pris klasse S ........................... frå kr 7 600

Baneleige .................................... kr 1 000
 

​Køyretime ..............................……   kr 890

Trinnvurdering trinn 2 ..................   kr 890
Trinnvurdering trinn 3 ..................   kr 890

Lastsikringskurs ............................  kr 1 200

50 km/t kurs (7 timar) …………………  kr 6 900

Klasse A
Motorsykkel
Klasse A1
Lett motorsykkel
Klasse A2
Mellomtung motorsykkel

Obl. grunnkurs A1/A2/A (3 timar)....  kr 1 100

Køyretime (45 minutt) ....................  kr   890

Trinnvurdering trinn 2 ....................  kr   890

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk . kr 4 600
Trinnvurdering trinn 3 ....................  kr   890

Sikkerhetskurs på veg (8 timar) ......  kr 7 500
Leige av mc til førarprøve ...............  kr 2 500

Baneleige (Sikkerhetskurs) .............  kr    600

Obl. grunnkurs A1/A2/A (3 timar)...  kr 1 100

Køyretime (45 minutt) ...................  kr   890

Trinnvurdering trinn 2 ...................  kr   890

Trinnvurdering trinn 3 ...................  kr   890

Sikkerhetskurs i trafikk (4 timar) ...  kr 3 700

Sikkerhetskurs på veg (5 timar) ....  kr 4 900

Leige av mc til førarprøve .............  kr 2 500

Obl. grunnkurs A1/A2/A (3 timar)...  kr 1 100

Køyretime (45 minutt) ...................  kr   890

Trinnvurdering trinn 2....................kr 890

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk  kr 4 600
Trinnvurdering trinn 3 ...................  kr   850

Sikkerhetskurs på veg (5 timar) ....  kr 4 900

Leige av mc til førarprøve .............  kr 2 500 Baneleige (Sikkerhetskurs) ............  kr    600

bottom of page